Home

Lessen en Cursussen | Evenementen & Foto's | SVB | Nieuwsbrief
Gedragscode | Algemene skateinfo | Aanbevolen sites | Contact

Skatebond Nederland
 

Gedragscode voor skaters in het verkeer

Waarom een gedragscode voor skaters?
Er bestaat een tegenstrijdigheid tussen de wettelijke positie van skaters in het verkeer en hun feitelijk verkeersgedrag. Een skater is volgens de wet een voetganger, maar maakt in de praktijk veelvuldig gebruik van (brom)fietspad of de rijbaan. Om de veiligheid in het verkeer te vergroten, zijn duidelijke gedragsregels van belang voor zowel de skaters als de overige weggebruikers. De gedragscode is een dringend advies en is geen wettelijke regeling. Je kunt er geen rechten aan ontlenen.

1. Advies over de plaats op de weg

 • Skaters moeten gebruik maken van het voetpad of het trottoir. Pas je snelheid aan met name als er voetgangers lopen of kinderen spelen.
 • Bij het ontbreken van een voetpad of trottoir mogen skaters het (brom)fietspad of de fietsstrook gebruiken. Houd rechts. Blijf achter elkaar rijden. Pas op drukke (brom)fietserspaden je schaatsbeweging aan of neem een andere route.
 • Indien voetpad, trottoir, (brom)fietspad en fietsstrook ontbreken dan mogen skaters de rijbaan gebruiken. Houd ook hier rechts. Blijf achter elkaar rijden. Houd tijdig je slag in. Vermijd drukke wegen.

2. Voorrang (moet je niet nemen, maar krijgen)

 • Skaters hebben geen voorrang. Ook niet nu de maatregel Voorrang Bestuurders Van Rechts op 1 mei 2001 is ingegaan. Skaters zijn immers geen bestuurders.
 • Voor skaters gelden dus niet de verkeersborden, die de voorrang regelen. Indien skaters in plaats van het trottoir gebruik maken van een (brom)fietspad en rijden op een voorrangsweg, hebben zij geen voorrang ten opzichte van het verkeer dat uit een zijstraat komt. Skaters zijn immers voetgangers en die hebben geen voorrang.

3. Voor laten gaan

 • Rechtdoor op dezelfde weg gaat voor. Bestuurders moeten een skater wel voor laten gaan indien zij afslaan en een skater rechtdoor gaat. Indien skaters geen gebruik maken van een aanwezig voetpad of trottoir dienen zij er op bedacht te zijn dat andere weggebruikers hen mogelijk geen voorrang verlenen.
 • Bestuurders die een in- of uitrit(constructie) verlaten moeten skaters voor laten gaan.
 • Skaters zijn voetgangers en moeten worden voorgelaten wanneer zij oversteken bij een zebrapad of kennelijk op het punt staan dat te doen. Zij hebben geen voorrang bij andere soorten voetgangersoversteekplaatsen.

4. Inhalen?

 • Ga je een medeweggebruiker inhalen, geef dan bij voorkeur signaal met een vingerbel. Roepen wordt als agressief ervaren. Kijk eerst altijd goed achterom.

5. Ingehaald worden

 • Als iemand je inhaalt, stop dan met je slag en ga rechtop rijden.

6. Naderen van een kruising

 • Verminder snelheid als je een kruising of splitsing van wegen of paden nadert. Ga ook langzamer rijden als je een zebrapad nadert.

7. Van rijrichting veranderen

 • Ga je van richting veranderen, geef dat dan tijdig met een handbeweging richting aan.
 • Als je op een kruispunt linksaf wilt slaan, steek dan haaks in twee keer over zoals een voetganger. Kijk steeds goed naar achteropkomend verkeer.

8. Persoonlijke veiligheid skaters

 • Zorg dat je de basisvaardigheden beheerst voordat je gaat skaten. Je kunt een skate-instructie volgen bij een erkende skate-instructeur. Tijdens een goede skate-instructie leer je technieken om op de juiste manier te rijden, te remmen en te vallen.
 • Draag altijd bescherming: pols-, knie- en elleboogbeschermers en draag in het verkeer altijd een helm.
 • Zorg dat je te zien bent en herkenbaar bent in het verkeer, ook in het donker. Dat kun je bereiken door reflecterend materiaal te dragen, op benen en bovenlijf. Draag verlichting als je skate bij duisternis.
 • Draag geen walkman, zodat je andere weggebruikers kunt horen.
 • Stem je snelheid af op de kwaliteit van de bestrating van de weg en verminder snelheid bij de overgang van de ene naar de andere bestrating (bijvoorbeeld bij de overgang van asfalt naar klinkerbestrating) en bij onregelmatigheden in het wegdek (bijv. verkeersheuvel).
 • Wees alert bij of vermijd losliggende stoeptegels, tramrails, plaatsen waar zand, olie, of water ligt, en bij opgeplakte belijning. Let extra op dit soort zaken bij wegwerkzaamheden.
 • Laat je nooit voortslepen door gemotoriseerde voertuigen
 • Zorg dat je een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering hebt, die schade bij anderen dekt.

9. Wat moeten de overige weggebruikers weten over skaters in het verkeer?

 • De skater is een voetganger en geen bestuurder.
 • De kwaliteit van het wegdek is voor skaters een belangrijke factor voor de keuze om gebruik te maken van fietspad of rijbaan.
 • Skaters hebben een langere remweg dan fietsers.
 • Skaters hebben meer ruimte nodig dan voetgangers en fietsers.
 • Skaters hebben minder overzicht dan andere weggebruikers en kunnen daarom sneller schrikken en sneller uit evenwicht raken.
 • Bestuurders moeten bij afslaan een skater voor laten gaan indien een skater rechtdoor gaat op dezelfde weg.
 • Bestuurders moeten een skater voor laten gaan bij een in- of uitrit(constructie) en bij het oversteken van een zebrapad.


Samenwerkende organisaties gedragscode:
ANWB, CROW, 3VO, Fietsersbond, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Verkeerscommissie Politie, POV Brabant, Skatebond Nederland, KNMV, Stichting Consument en Veiligheid, SWOV, Ministerie van Verkeer&Waterstaat, Unie van Waterschappen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie.


Bron: Skatebond Nederland


Terug naar boven

Deze site wordt het best bekeken met Internet Explorer 5.0 of hoger en een resolutie van 1024x768
(of 800x600 fullscreen).

Design: Jeroen Blankwaard
Teksten: Cees le Sage
Foto's: Gerard Teubner

2011 Cees le Sage

voor meer info mail naar: info@inlineskateschool.nl

Disclaimer

2011 Cees le Sage, Bevordering Rolschaats & Inlineskate Sport